מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 47

47
מחלקת הנדסה ופיתוח תשתיות
ביצוע וניהול פרויקטים בתחומי התשתיות והבינוי, בהתאם לתכניות ולתקציבים העומדים לרשות המועצה.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
ביצוע פרויקטים בהתאם לתכניות ותקציבים העומדים לרשות המועצה, באמצעות החברה הכלכלית
הכנת תכניות פיתוח עתידיות בהתאם לצורכי המועצה והישובים, תוך תכנון גיוס משאבים, מיפוי ותעדוף, פיתוח מושכל ובקרה
קידום הרחבות בישובים מבחינה תכנונית, ארגונית וביצועית, באמצעות החברה הכלכלית
הגשת תכניות למשרדי הממשלה ולגופים חיצוניים רלוונטיים, לקידום פרויקטים וגיוס משאבים
בקרת פרויקטים ציבוריים בביצוע המועצה ו/או ישובים וגורמים חיצוניים, באמצעות החברה הכלכלית
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / יישוב / תושב
מהנדס
המועצה
ייזום, תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים במועצה, תוך שמירה
ופיקוח על כללי בטיחות בביצוע הפרויקטים
קשר עם מוסדות התכנון ומשרדי ממשלה שונים
מקור הסמכות בכל הנוגע לנושאים ההנדסיים במועצה
התייעצות ודיווח על אירוע הנדסי המחייב ידיעה והתערבות
ייצוג מול
מתכנני תשתית
לאומית ומשרדי
ממשלה
סיוע לישובים בתיאום תשתיות שונות ובתמיכה הנדסית
קידום תכנון מול משרדי ממשלה ומוסדות התכנון, תוך
בחינת הצרכים בהתאם לתכניות רב-שנתיות
שותפות בתכנון והצגת נושאים לאגף בהקדם האפשרי
מבני חינוך
ובנייה ציבורית
בישובים
קבלת נתונים ממחלקות המועצה ומהישובים, ניתוח הצרכים
בישובים, קביעת סדרי עדיפויות בתוך המועצה והכנת
תכנית רב-שנתית לפיתוח
קידום תכנון תב”ע, ותכנון מפורט עד קבלת היתר בניה
הקצאת קרקע לבנייה והסכמה להעברתה למועצה
איסוף נתונים בתוך הישוב על צפי הצמיחה והצרכים של הישוב
שותפות בהכנת התכנון
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...98