מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 48

48
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / יישוב / תושב
בינוי ציבורי
ביצוע פרויקטים למבני ציבור לצורכי הישובים והמועצה
באמצעות החברה הכלכלית
השתתפות במימון פרויקטים ציבוריים בישוב.
שותפות במהלך התכנון וההקמה
תחזוקת נכסים
ציבוריים
במרחב
המועצה
פיקוח ובקרה על תחזוקת מבני הציבור בישוב
בדיקת תקינות ובטיחות, תחזוקה ואחריות על נכסי המועצה
המופעלים על ידי המועצה
תחזוקה שוטפת ועמידה בתקן של מבני ציבור שבאחריות הוועד.
טיפול בליקויי בטיחות במבני ציבור בישוב על ידי הגוף המפעיל
את הנכס
שדרוג תשתיות
ותיקות
קביעת קריטריונים להתאמת ישוב
סיוע וליווי הישוב בהכנת התכנון
ניהול ופיקוח על החברה המבצעת
הגשת בקשה, תוך התחייבות של הישוב להשתתפות הכספית
הנדרשת
הכנת התכנון המפורט
מידע וסיוע
מקצועי
בתחומים
הנדסיים
אספקת ידע וייעוץ למחלקות המועצה, לישובים ולתושבים
מהנדס המועצה
מייק ארליך
04-6065866
מזכירה
אריאלה קורן
04-6065866
מנכ”ל החברה הכלכלית
דעאל לוי
04-6065799
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...98