מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 50

50
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / יישוב / תושב
תכנון תב”עי
לטווח ארוך
הובלת תכנון המשרת את חזון המועצה וצרכי הישובים
הגדרת צרכי הישוב וליווי תהליך התכנון
מהנדס הוועדה
מייק ארליך
04-6065866
פקח הוועדה
גד להמן
04-6065868
מזכירת הוועדה
בתיה ישראלי
04-6065807
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...98