מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 51

51
החברה הכלכלית
תכנון, ניהול וביצוע פרויקטים של המועצה בתחומי הפיתוח, הכלכלה והתיירות.
יעוד החברה:
תפקידי החברה:
ניהול וביצוע פרויקטים של תשתיות ציבוריות במרחב המועצה
ניהול וביצוע פרויקטים של תשתיות ציבוריות בשכונות ההרחבה בישובים
פינוי פסולת תעשייתית ממפעלי המועצה וטיפול בה
קידום פרויקטים של תשתיות תיירות בעמק ותמיכה שוטפת בתיירנים
תחום
אחריות המועצה
אחריות הועד המקומי / ישוב / תושב
תשתיות
ציבוריות
במרחב
המועצה
עבודה מול משרדי ממשלה
תכנון, ניהול ופיקוח על ביצוע פרויקטים
העברת השתתפות הישוב (מצ׳ינג)
שותפות בתהליך התכנון והביצוע
אפשור הביצוע בתוך הישוב
תשתיות
ציבוריות
בהרחבות
הישובים
עבודה מול משרדי הממשלה
התקשרות חוזית מול משתכנים או ישוב
תכנון, ניהול ופיקוח על ביצוע הפרויקט
שיווק מגרשי ההרחבה
התקשרות חוזית מול החברה
העמדת איש קשר מטעם הישוב לקידום ותיאום הפעולות
פינוי פסולת
תעשייתית
התקשרות חוזית מול המפעלים
עבודה מול קבלני הפינוי והמטמנות
מפעלים - התקשרות חוזית מול החברה ודיווח על פחים
מלאים
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...98