מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 52

52
תחום
אחריות המועצה
אחריות הועד המקומי / ישוב / תושב
תשתיות תיירות
ייזום פרויקטים תיירותיים חדשים ברחבי המועצה והכנת
תשתית תכנונית לכך (קידום תב”ע)
עבודה מול משרדי הממשלה
תכנון, ניהול וביצוע הפרויקט
ראה מחלקת תיירות להלן
מנכ”ל החברה הכלכלית
דעאל לוי
04-6065775
מזכירה
אמיליה שלם
04-6065776
מנהל פרויקטים
כפיר אליהו
04-6065773
מנהל הרחבות
אלי רודניק
04-6065799
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...98