מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 53

53
מחלקת תיירות
פיתוח אתרי התיירות ותשתיות התיירות במרחב המועצה וחשיפת האזור כמוקד תיירותי עצמאי.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
פיתוח אתרי תיירות מקומיים ותשתיות תיירותיות
מיתוג האזור וחשיפתו לתיירות פנים וחוץ
רישות ובניית שיתופי פעולה בין תיירנים
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
חשיפת האזור
כאזור תיירות
עצמאי
חשיפת האזור לתיירות פנים וחוץ
שילוט והכוונה בתוך הישובים וברחבי העמק
ייזום ועריכת סיורי סוכנים, עיתונאים ובעלי עניין
העברת חומר פרסומי שוטף
התמקצעות בניהול אתרי התיירות
יזמות
תיירותית
עידוד לפתיחת יזמויות תיירותיות חדשות
פניה למחלקה
פרסום ושיווק
חשיפת האזור לקהל המקומי והרחב במגוון אמצעי מדיה.
הפקת חומרים שיווקיים ופרסומיים (כולל בשפות זרות).
ייצוג תחום התיירות מול גורמי חוץ ויצירת שיתופי פעולה בין האתרים השונים
ייזום וליווי ביקורי עיתונאים, סוכני נסיעות וארגונים רלוונטיים אחרים
העברת חומרים פרסומיים
לווי מקצועי
לתיירנים
הכשרת והדרכת התיירנים בעמק
הפעלת מפגשי פורום תיירנים
השתתפות פעילה בהדרכות ובהכשרות
עבודה מול
משרדי
ממשלה
גיוס תקציבים ממשרדי ממשלה
הגשת פרויקטים ופנייה ל”קולות קוראים”
הכנת המסמכים הנדרשים
מנהלת המחלקה
אסנת בצר
04-6065664
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...98