מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 54

54
אגף כספים
הפעלת המערכת הכספית של המועצה האזורית בצורה מיטבית, תוך הגברת היכולת הכספית של הארגון, מתן פתרונות פיננסיים בתחום התקציב
יעוד האגף:
הרגיל ובתחום תקציבי פיתוח.
אגף כספים עוסק בניהול תקציבי המועצה והפעלת המערכות הכספיות שלה.
האגף כולל שלוש מחלקות:
מחלקת גזברות והנהלת חשבונות: ניהול תקציבי המועצה ותקציבי הפיתוח.
מחלקת גביה: גביית מיסים ותשלומים בהתאם לחוק.
מחלקת רכש: ביצוע הזמנות למחלקות המועצה וגופים נלווים.
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...98