מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 58

58
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
מתן אישורים
הנפקת אישורים על העדר חובות כספיים
הנפקת אישורים למס הכנסה
פנייה לקבלת אישור
שומה
עדכון שומה בנכסים והעברה לבעלי הנכס
מנהלת המחלקה
אפרת בן לולו
04-6065878
הנחות, ו. הנחות, אכיפה
דקלה פרת
04-6065823
כספים והעברות בנקאיות
אילנה יהודה
04-6065863
שומה, עדכוני נכסים והחלפת נכסים
מרגלית בלום
04-6065880
ימים א’ - ה’ 00:9 - 00:21
קבלת קהל:
ימים א,ג,ה, 00:31 - 00:51
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...98