מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 6

6
לייצר תחושת שייכות דרך משימתיות קהילתית, חדשנות ואתגרים.
להוביל לפיתוח וצמיחה כמקור נביעה וחיות של עמק המעיינות.
צמיחה דמוגרפית
המועצה שמה לה כיעד מרכזי את הצמיחה הדמוגרפית וחיזוק הישובים
ומלווה את הישובים במכלול נושאים הנוגעים בו: פיתוח קהילתי, קליטת
התושבים החדשים, תכנון ופיתוח תשתיות, ועדות קבלה, שיווק ומכירות.
משפחות צעירות נקלטות בישובים במגוון מסלולים ופורום צעירים פועל
במגוון נושאים ותחומים. ב-3102 נבנו הבתים הראשונים בשכונת הקבע
“שלפים” - שכונה מעורבת דתיים-חילוניים בין שלוחות ורשפים. בכל
הישובים מתפתחות וגדלות הרחבות ושכונות.
משימות קהילתיות
עמק אחד, 42 ישובים ומשימות קהילתיות רבות פזורות בהם:
חקלאות בעמק כפר סטודנטים של איילים גרעיני צב”ר בית סנונית
מדרשת הבנות בעין הנצי”ב חיילים בודדים בית בטירה בית מדרש
לתורה ועבודה אולפן עברית בית הילד ישיבת מעלה גלבוע רגבים
מכינה קדם צבאית בית בגלבוע
חינוך
במרכזה של מערכת החינוך במועצה עומד המפגש. מפגש של הילד עם
עצמו, עם סביבתו ועם החברה. מפגש המאפשר להורים, מורים ותלמידים
לחלום, להתנסות, ללמוד ולגלות את החוזקות שלהם. תהליך זה של מפגש
וגילוי פועל במסגרת תכנית העל של המועצה “עמק חינוך”, בה שותפים
בתי הספר, הגיל הרך והחינוך הבלתי פורמלי ובמסגרתה נוצרים שיתופי
פעולה בין המסגרות השונות. עמק המעיינות בנה שפה אזורית של יחד,
הנותנת מקום של כבוד לייחודיות של כל קהילה ומסגרת.
פרט וקהילה
המחלקה לשירותים חברתיים מספקת מגוון שירותי יעוץ, טיפול, ליווי
ותמיכה במטרה לשפר את איכות החיים ורווחתם של התושבים והקהילות.
היחידה לפיתוח קהילתי מסייעת להעלאת חוסן הישובים.
תעודת זהות
ם
ִ
י
ָ
י מ
ֵ
ל
ֲ
ח
ַ
ץ נ
ֶ
ר
ֶ
ה א
ָ
ץ טוֹב
ֶ
ר
ֶ
ל-א
ֶ
ךָ א
ֲ
יא
ִ
ב
ְ
יךָ מ
ֶ
לֹה
ֱ
י ה’ א
ִ
“ כּ
ר ”
ָ
ה
ָ
ה וּב
ָ
ע
ְ
ק
ִ
בּ
ַ
ים בּ
ִ
א
ְ
צ
ֹ
ת י
ֹ
מ
ֹ
ה
ְ
ת וּת
ֹ
נ
ָ
י
ֲ
ע
דברים ח’,ז’
6 קיבוצים דתיים
01 קיבוצים חילוניים
6 מושבים
1 מושבה
1 כפר לשיקום נפגעי סמים ואלכוהול
000,31 תושבים
עמק המעיינות משתרע מעמק הירדן בצפון ועד נחל בזק בדרום, מהגלבוע
במערב ועד נהר הירדן במזרח, והוא אחת מפנינות הטבע המיוחדות והיפות
בישראל. שפע המעיינות (כ-04 במספר) הביאו לעמק מתיישבים לאורך כל
ההיסטוריה האנושית כולה.
ישובי המועצה
בית יוסף • גשר חמדיה טירת צבי ירדנה כפר רופין מירב
מלכישוע מנחמיה מסילות מעוז חיים מעלה גלבוע נווה אור נווה
איתן ניר דוד עין הנצי”ב רחוב רויה רשפים שדה אליהו
שדה נחום שדי תרומות שלוחות תל תאומים
חזון המועצה
להיות קהילה רב דורית משפחתית ושורשית בתוך עמק כפרי וירוק.
לשלב בין קהילות יחודיות לקהילה אזורית רב גונית המושתתת על ערכים
של אנושיות, סובלנות, פתיחות וצדק חברתי
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 2,3,4,5,98