מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 61

61
יחידות מטה:
מתן שירות איכותי ומקצועי לתושבים, ישובים ולמחלקות המועצה.
יעוד:
מחלקת דוברות ויח”צ
חקלאות ומו”פ חקלאי
ישובים וצמיחה דמוגרפית
מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...98