מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 62

62
דוברות ותקשורת
חיזוק תדמיתה של המועצה, שיפור הקשר עם התושבים והעברת מידע על פעילות המועצה והנעשה בישובים, וכן ניהול שוטף של קשר ודיאלוג
יעוד המחלקה:
עם אמצעי התקשורת המקומיים והארציים.
תפקידי המחלקה:
פרסום וידוע התושבים על הנעשה במועצה ובפעילותיה.
חיזוק הקשר בין המועצה לתושב
חיזוק הקשר עם התקשורת המקומית והארצית.
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
תקשורת בין
המועצה לתושב
הפעלת אתר האינטרנט ודף הפיסבוק של המועצה.
הפקת פרסומים לתושבי המועצה.
עדכון ופרסום מידע שבועי על פעילות המועצה.
.info
עדכונים שוטפים על פעילות ואירועים באמצעות
הקמת מערך מידע ישובי באמצעות אתר אינטרנט ישובי.
אתר המועצה יקושר לאתר הישובי.
חלוקת פרסומי המועצה לכלל התושבים בישוב.
הישוב יעודד את התושבים להירשם לדיוור המועצה.
תקשורת עם
גורמי חוץ
העברת מידע והודעות לעיתונות, לכלי תקשורת מקומיים
וארציים
הנחיה, הכשרה ותיאום עם דוברי הישובים בשגרה.
ובשעת חרום.
ליווי וקשר שוטף עם חברת יחסי ציבור.
סיוע מקצועי לבעלי תפקידים במועצה ובישובים בכל
עת.
מינוי והסמכת דובר ישובי.
העברת מידע ישובי שוטף לדוברת המועצה.
דובר הישוב ישתלב בצוות צח”י ויעבור השתלמויות מקצועיות מעת
לעת.
דוברת
אופירה שגב
04-6065860
מנהלת אתר האינטרנט
שרית סלע
04-6065609
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...98