מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 63

63
חקלאות
פיתוח מחקר ומוקד מידע בתחום החקלאות.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
ייזום וניהול מחקרים לפיתוח החקלאות ופתרונות לסוגיות חקלאיות
חיבור תלמידים וצעירים אל תחום החקלאות בעמק
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
מו”פ חקלאי
חיזוק המו”פ האזורי כמו”פ יישומי
חיזוק הקשר עם חוקרים
ייזום מחקרים והתאמתם לאזור
קידום תחום החקלאות באזור
קשר עם תחנת הניסיונות - העלאת צרכים,
חסמים והזדמנויות
פעילות עסקית
קידום ותמיכה ביזמות עסקית שתסייע לחקלאי בפיתוח העסק
קשר עם תחנת הניסיונות והעברת מידע רלוונטי.
סיוע למגדל בהסרת חסמים (בסוגיות כגון מים,
קרקע, הון)
ועדה חקלאית
הפעלת ועדה חקלאית אזורית, בה משתתפים נציגי מגזרים שונים
בחקלאות: מטעים, גד”ש, מדגה, משקי בית שאן, אפיקי מים
תיירות חקלאית
סיוע לישובים בפיתוח תיירות חקלאית, בשותפות עם מחלקת התיירות
פיתוח ותפעול ענפים בישוב בתחום תיירות
חקלאית
ייצוג החקלאים
ייצוג החקלאים מול גופים חיצוניים, משרדי ממשלה, מועצות ייצור
וארגוני חקלאים
פניה למועצה לקבלת סיוע
הכנת המשק החקלאי
לשעת חירום
הנחיה וסיוע למשקים חקלאיים בשעת חירום
הכנת מלאים מספיקים לשעת חירום (אוכל, מים)
מנהל המו”פ
ציון דקו
04-6586304
מזכירה
גיטה ניסים
04-6588019 /04-6586304
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...98