מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 64

64
מחלקת ישובים וצמ”ד
קידום תהליכי הצמיחה בישובי העמק וחיזוק הקשר בין המועצה והישובים.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
ליווי הישובים בתהליכים פנימיים לקידום הצמיחה הדמוגרפית ובעריכת תכניות פיתוח וצמיחה
חיזוק מנגנוני הניהול הישוביים
הנעת הישובים לשותפות אקטיבית עם המועצה
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
צמיחה
דמוגרפית
סיוע לישוב בהקמת צוות צמיחה וליוויו בפיתוח תכניות צמיחה ישוביות
בשיתוף עם החברה הכלכלית
העברת ידע ממשרדי ממשלה, מודלים לקליטה, מידע משפטי וכו’
תיווך מידע והפנייה לקבלתו ממחלקות המועצה הרלוונטיות (הנדסה, חכ”ל,
חינוך וכד’)
עדכון המידע באתר המועצה האזורית
הגדרת ומינוי הגורם לטיפול בתחום
הובלת תהליך הצמיחה הישובי: הסכמות
פנימיות והסכמים, מודל קליטה, שיווק,
הסכמי פיתוח תשתיות, ועוד
הובלת פורומים
תומכי צמיחה
כינוס והפעלת פורום עמיתים אזורי לצוותי צמ”ד ישוביים
כינוס שולחנות צמיחה לישובים צומחים, בשותפות בין הישוב וצוות המועצה,
במטרה לקדם את משימת הצמיחה ולהסיר חסמים
השתתפות פעילה של צוות צמ”ד ישובי
במפגשים האזוריים
עמידה בקריטריונים לכינוס השולחן
המשותף, ושותפות מלאה ואקטיבית בהובלתו
ועדות קבלה
סיוע לישוב בבניית תפקיד ועדת היכרות / קבלה ישובית
קיום השתלמויות להכשרת ועדות קבלה ישוביות
תיווך ידע וייעוץ מקצועי בתהליכי הקבלה
תפעול ועדת קבלה אזורית
הקמת והפעלת ועדת קבלה / היכרות ישובית
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...98