מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 67

67
גופים סמוכים למועצה
מתן שירות איכותי לתושבי המועצה.
יעוד:
גופים אלו אינם כפופים ישירות לניהול השוטף של המועצה, לכל גוף הנהלה משלו והם עובדים בשיתוף פעולה עם המועצה.
עמותת גיל עוז
מועצה דתית אזורית
תאגיד הביוב קולחי המעיינות
מעברים בעמק.
אפיקי מים
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...98