מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 68

68
עמותת גיל עוז
עמותה פרטית העוסקת במתן שירותי סיוע, ייעוץ והעשרה איכותיים לוותיקי העמק.
יעוד העמותה:
תפקידי העמותה:
סיוע וייעוץ מקצועי למשפחות ובעלי תפקידים בתחום הגיל השלישי
יצירת מערכת פעילויות פנאי והעשרה עבור ותיקי העמק
תחום
אחריות העמותה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
ייעוץ מקצועי
מתן סיוע מקצועי בתחום הגיל השלישי, משפחה ופרט
ייעוץ והכוונה לבני משפחה בנושא זכאי סיעוד
העברת מידע לתושבים והפנייתם אל העמותה
מרכז יום
לקשיש
הפעלת מרכז יום המספק למשתתפים מגוון רחב של
פעילויות, חוגים, טיולים, פעילות תרבות, ארוחות בוקר
וצהריים
העברת המידע לתושבים בסיוע עו”ס הישוב ועידודם להצטרף
קהילה תומכת
מתן סיוע של אב / אם בית, שירות רפואי ולחצן מצוקה,
בשותפות עם משרד הרווחה ועו”ס הישוב
העברת המידע לתושבים ועידודם להצטרף
השתתפות בתשלום על ידי הישוב או התושב
קתדרה ללימודי
מבוגרים
הפעלת מערך חוגים בשעות היום ואחה”צ
פרסום השירות
השתתפות כרוכה בתשלום
חוק סיעוד
מתן שירות טיפולי של עובדי סיעוד, מטפלים ישראלים
וזרים ועובדי ניקיון
השגחה על מטופלים בבי”ח
מתן שירות טיפולי לזכאי משרד הביטחון
מינוי מטפלת שטח ומנהל לבית הסיעודי
הפניית תושבים לקבלת הסיוע
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...98