מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 69

69
תחום
אחריות העמותה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
מוקד רפואי
מתן שירות רפואי בשעות סגירת המרפאות הישוביות
)19:00-7:00(
קבלת החלטה על דרך עבודה עם המוקד
השירות כרוך בתשלום
מועדוני ותיקים
בישובים
ליווי, תמיכה וייעוץ לישובים בהפעלת מועדון בישוב
הפעלת מועדון לוותיקי הישוב
פורומים
מקצועיים
ליווי מקצועי של הגורמים המטפלים באוכלוסייה המבוגרת
מיצוי זכויות
לניצולי שואה
ייעוץ וסיוע לניצולי שואה בתהליך מיצוי זכויותיהם
הפניית אוכלוסייה זכאית לסיוע
הסעות
הסעות מישובי המועצה לפעילות בוקר ואחה”צ
התנדבות
גיוס מתנדבים למתן סיוע בתחומים שונים
מנהלת העמותה
אורנה ברזילי
04-6757401
מזכירה
רויטל פוקס
04-6757402
עו”ס- רכז שרות טוב
צביקי וויל
04-6757406
עו”ס - רכזת קהילות
תומכות
אניה סימליך
050-5340227
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...98