מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 70

70
מועצה דתית אזורית
הענקת שירותי דת לתושבי המועצה.
יעוד המועצה הדתית:
תפקידי המועצה הדתית:
רישום לנישואין
פיקוח בנושא כשרות
פיתוח תרבות תורנית בעמק
סיוע בתחזוקת מבני ציבור ומתקנים הקשורים בשירותי הדת הישוביים
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
נישואין
רישום זוגות לנישואין – ללא תלות במקום המגורים
שיחת הדרכה זוגית לקראת חופה על ידי הרב המשיא
הדרכת כלות - בהכוונת המועצה הדתית
עריכת טקס הנישואין על ידי הרב שנקבע ביחד עם בני הזוג
פרסום לתושבים
כשרות
מתן שירותי כשרות למפעלים, בתי אוכל, מסעדות , קונדיטוריות וקייטרינג
פנייה מהגורם המפעיל ובחירה בין כשרות
רגילה וכשרות מהדרין
תרבות תורנית
השתתפות בארגון שעורי תורה
השתתפות כספית בקיום מסיבות ראשי חודשים וחגים בישובים
ייזום אירועים ציבוריים סביב חגי ישראל (כגון הקפות שניות)
הפעלת תכנית לשנתוני בר מצווה בישובים לא דתיים, על פי דרישה
מכירת מזוזות, טליתות ותפילין במחירי עלות בלבד
הפעלת תרבות תורנית בישוב
דיווח על מסיבות ראשי חודשים וחגים
רבנים
העסקת רבנים בישובים בהם יש תקן לרב
העמדת דירה מתאימה למגורי הרב ומשפחתו
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...98