מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 71

71
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
בתי כנסת
העברת תקציב חודשי לאחזקה ותפעול
סיוע בהקמת, שיפוץ והרחבת בתי כנסת בישובי המועצה, על פי דרישה
מהישובים
הפעלת ותחזוקת בית הכנסת
מקוואות
העברת השתתפות חודשית לצורך התפעול השוטף / תשלום עלויות
ההפעלה בהתאם להסכם עם כל ישוב
בדיקות מים חודשיות על ידי מעבדה, על פי הנחיות מ. הבריאות
פיתוח ושדרוג כל המקוואות על פי צרכים מתבקשים
הפעלה ותחזוקת המקווה באחריות הבלניות
בתי עלמין
בית העלמין ביכורה באחריות המועצה הדתית. שאר בתי העלמין באחריות
הישובים
גיוס תקציבי פיתוח ייעודיים לכלל בתי העלמין על פי פניות מהישובים
עריכת לוויות ואזכרות דתיות בישובים לא דתיים על פי בקשה מראש
סיוע בגביית דמי קבורה מהביטוח הלאומי (הסדר לפטור מחידוש רישיון
קבורה)
אחריות לתפעול, קבורה ואחזקת בית העלמין
אחריות לרישיון קבורה בתוקף או פנייה לסיוע
בגביית דמי הקבורה מביטוח לאומי
ערוב
אחזקה שוטפת ופיתוח של הערוב האזורי והישובי
דיווח על תקלות
קמחא דפסחא
חלוקת תלושים או מנות מזון לקראת פסח, בשיתוף עם מחלקת רווחה
ניתן להמליץ על משפחות הזקוקות לסיוע
יו”ר המועצה הדתית
אבינעם שטרית
04-6065893
מזכיר המועצה הדתית
יוסי מנחם
04-6065893
מזכירה
שרה יעקב
04-6065893
קבלת קהל בימי א׳ בשעות 03:41-00:8 ובימים ב׳-ה׳ בשעות 03:11-00:8
בימי ו׳ בתיאום מראש בשעות 00:01-00:8
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...98