מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 74

74
מעברים בעמק
שותפות בין המועצות האזוריות עמק המעיינות, מגידו, זבולון ועמק יזרעאל.
קידום התעסוקה והפיתוח הכלכלי-קהילתי במגזר הכפרי.
יעוד:
תפקידי המחלקה:
קידום הפרט בתחום התעסוקה
מתן מענה מקצועי להנהלות ובעלי תפקידים בישובים בתחום התעסוקה
סיוע בפיתוח יזמויות ועסקים קטנים
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
קידום הפרט
בתחום
התעסוקה
ליווי אישי למחפשי עבודה: הדרכה בכתיבת קורות חיים, מתן
כלים לחיפוש עבודה אפקטיבי, קורסים וסדנאות במחירים
מסובסדים, ייעוץ תעסוקתי, אבחון תעסוקתי
הפניית התושבים למעברים לקביעת פגישה וקבלת ליווי
אישי.
חיפוש עבודה דרך פורטל הדרושים באתר
יצירה וטיפוח של קשרים עם מעסיקים באזור במטרה להגדיל
ולגוון את המשרות המוצעות לתושבים
פרסום והפצת פעילות מעברים לחברות ומעסיקים
בישובים, על-מנת שיפרסמו משרות דרושים באתר
סיוע למעסיקים ורכזי מש”א בחיפוש עובדים
פרסום המשרות באתר מעברים בעמק והנגשת המידע
לכלל תושבי הישוב
השתתפות בימי ראיונות ומתן חוות דעת מקצועית על
מועמדים
ניהול אתר אינטרנט
פרסום האתר בישוב
כניסה לאתר לצורך קבלת מידע
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...98