מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 75

75
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
פיתוח קהילתי
תעסוקתי
חיזוק הנהלות הישובים בטיפול בתחום התעסוקה והעלאת
המודעות לנושא
מינוי איש קשר לתחום התעסוקה
מתן מענה להנהגת הישוב לפיתוח וקידום בתחום התעסוקה
מתן מענה מקצועי לאוכלוסיות עם חסמים בתחום התעסוקה
פניה למעברים לצורך בניית תכנית התערבות קהילתית
הפצת המידע בישוב
פיתוח עסקים
קטנים ובינוניים
מתן מענה מקצועי ליזמים ובעלי עסקים קטנים
פיתוח קורסים והדרכות בתחום
ליווי אישי ויצירת קבוצת למידה עסקית
הפניית יזמים ובעלי עסקים לקבלת סיוע
הפצת המידע בישוב
עבודה עם הנהלות הישובים (מנהלי קהילה, מנהלי משאבי אנוש
ומנהלים עסקיים) לגיבוש מודל עבודה מול היזמים, מיסוד
פעילות עסקית של היזמים ופיתוח עסקי ישובי
פניה למעברים לצורך בניית תכנית ליווי
רכזת פרט ומעסיקים
רותם פזי קרבט
04-6065657
עובדת סוציאלית קהילתית
אפרת שי
04-6065657
מנהלת יחידת יזמות ועסקים
מאיה לייטון
04-6544816
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...98