מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 78

78
נספחים
הנחות בארנונה
להלן סוגי ההנחות בתשלומי הארנונה והקריטריונים לקבלתן:
1. הנחה לאזרח ותיק (אזרח ותיק – גבר בגיל 76, אישה בגיל 26)
סוג ההנחה
שיעור ההנחה
למגורים בלבד
מגבלת שטח
אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה או גמלת נכות
100%
עד 001 מ”ר
אזרח ותיק (מותנה במבחן הכנסה)
30%
עד 001 מ”ר
אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה
25%
עד 001 מ”ר
זכאי לגמלת סיעוד
70%
הנחה על כל השטח
2. הנחה בגין נכות
סוג ההנחה
שיעור ההנחה
למגורים בלבד
מגבלת שטח
נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה, אשר דרגת אי-כושר השתכרותו היא בשיעור של
%57 ומעלה
80%
הנחה על כל השטח
נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי-כושר השתכרות
בשיעור של %57 ומעלה
80%
הנחה על כל השטח
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...98