מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 79

79
נכה (בעל נכות רפואית של %09 ומעלה)
40%
הנחה על כל השטח
נכה מלחמה בנאצים*
66%
עד 07 מטר
מעל 4 נפשות – עד 09
מ”ר
נכה רדיפות הנאצים (קבלת גמלת נכות מהמדינות: גרמניה / הולנד / אוסטריה /
בלגיה)
66%
עד 07 מ”ר
מעל 4 נפשות – עד 09
מ”ר
מקבלי גמלה לילד נכה עד גיל 81 (או מעל גיל 81 ובלבד שקיבל גמלה זו מתחת לגיל
)18
33%
עד 001 מ”ר
נכה צה”ל ומשפחות שכולות*
66%
עד 07 מ”ר
מעל 4 נפשות – עד 09
מ”ר
נכה משטרה*
66%
עד 07 מ”ר
מעל 4 נפשות – עד 09
מ”ר
נכה שירות בתי הסוהר*
66%
עד 07 מ”ר
מעל 4 נפשות – עד 09
מ”ר
עיוור הנושא תעודת עיוור
90%
הנחה על כל השטח
נכה נפש בקהילה המתגורר בהוסטל / דיור מוגן בתחום הרשות המקומית
זכאי להנחה כאילו
הוא מחזיק בנכס
בהתאם לאחוזי
הנכות
הנחה על כל השטח.
החישוב יחסי על פי
מספר הדיירים
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...98