מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 80

80
3. הנחות אחרות
סוג ההנחה
שיעור ההנחה
למגורים בלבד
מגבלת שטח
הורה יחיד לילד מתחת לגיל 81 או הורה יחיד לילד המשרת שירות סדיר / מתנדב
בשירות הלאומי, ובתנאי שגילו פחות מ-12
20%
הנחה על כל השטח
חיילים בשירות חובה (עד 4 חודשים לאחר שחרורם)*
100%
עד 07 מ”ר
מעל 4 נפשות – עד 09 מ”ר
מתנדב/ת בשירות הלאומי*
100%
עד 07 מ”ר
מעל 4 נפשות – עד 09 מ”ר
משרת בשירות האזרחי*
מסלול מלא –
%001, מסלול
חלקי – %05
עד 07 מ”ר
מעל 4 נפשות – עד 09 מ”ר
ניצולי שואה נזקקים הזכאים לתוספת הכנסה ממשרד האוצר*
66%
עד 07 מ”ר
מעל 4 נפשות – עד 09 מ”ר
הורה של חייל שפרנסתו על החייל*
100%
עד 07 מ”ר
מעל 4 נפשות – עד 09 מ”ר
אסיר ציון המקבל תגמול על פי מבחן הכנסה*
100%
עד 001 מ”ר
אסיר ציון
66%
עד 07 מ”ר
מעל 4 נפשות – עד 09 מ”ר
עולה חדש (לתקופה של שנה בלבד)
90%
עד 001 מ”ר
עולה התלוי בעזרת הזולת, הזכאי לגמלה מיוחדת או גמלת סיעוד לעולה
80%
הנחה על כל השטח
איש צד”ל (לתקופה של שנה בלבד)
90%
עד 001 מ”ר
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...98