מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 84

84
תפקיד
שם
טלפון
ל
״
דוא
אגף מוניציפאלי
מנהל האגף
עמיחי קידר
6065822
מזכירה
מייסי יצחק
6065888
אחזקה
מנהל המחלקה
יעקב קדוש
6065897
איכות הסביבה
מנהל מחלקה
גיא הלדן
6065827
פקח
גלעד טל
6065826
אשפה ומיחזור
אחראית
פאני פרנקו
6065884
ארכיון
יפעת מאור
6065883
ארנונה וגביה
מנהלת
אפרת בן- לולו
6065878
כספים והעברות בנקאיות
אילנה יהודה
6065863
שומה ועדכוני נכסים
מרגלית בלום
6065880
הנחות, ואכיפה
דקלה פרת
6065823
אלפון
מחלקות המועצה
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...98