מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 85

85
תפקיד
שם
טלפון
ל
״
דוא
בטחון
מנהל מחלקה
רועי פשחור
6065824
מזכירה
מלכה גוטמן
6065872
אחראי ביטחון מבני מועצה
גלעד טל
6065826
שוטר קהילתי
קובי בן חמו
מרכז מתמידים
אליהו בגו
6480218
בי”ס לטרקטורים
מנהל
איציק וולף
6065884
גזברות וכספים
גזבר המועצה
מוטי מרדכי
6065853
מזכירת גזבר
ז’רמן בן שמעון
6065858
דוברות ויחסי ציבור
דוברת
אופירה שגב
6065646
הנדסה ופיתוח
מהנדס המועצה
מייק ארליך
6065859
מזכירה
אריאלה קורן
6065866
אחראי בינוי ותשתיות
כפיר אליהו
6065773
מזכירת בינוי ותשתיות
נעמה וינר
6065869
הנהלת חשבונות
מנהלת חשבונות ראשית
ליאת עשת
6065661
יפה דדון
6065856
מחלקות המועצה
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...98