מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 86

86
תפקיד
שם
טלפון
ל
״
דוא
רוחמה כהן
6065857
סמדר אלון
6065667
סיגל עמר
6065735
התנדבות
מנהלת תחום
מאיה ארטל -ויסמן
6065629
וטרינר
וטרינר
ד”ר טוביה מניס
6065897
ועדה מקומית לתכנון
ובניה
מהנדס הוועדה
מייק ארליך
6065859
מפקח בנייה
גד להמן
6065868
מזכירת ועדה
בתיה ישראלי
6065807
פקידת ועדה מקומית
זהבה פרץ
6065883
חברה כלכלית
מנכ”ל
דעאל לוי
6065775
מזכירה
אמיליה שלם
6065776
מנהל הרחבות
אלי רודניק
6065799
חינוך וקהילה
מנהלת
נגה גיל
6065803
מזכירה
סמדר טוברי
6065806
מחלקות המועצה
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...98