מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 87

87
תפקיד
שם
טלפון
ל
״
דוא
גנים וגיל הרך
אפרת אבירן
6065660
מנהל תחום חינוך
עפר לניר
6065865
קבסי”ת
אסתר ברנר
6065676
קבסי”ת
לירז נוקד
6065676
חשב/ת
גליה סגל
6065896
חקלאות
מנהל
ציון דקו
‎6586304
מזכירה
גיטה ניסים
6586304
gita@maianot
מנהל תחנת הנסיונות
יפתח גלעדי
6586304
מנהל תפעול חממות
חזי גורן
6586304
ילדים ונוער
מנהלת
אלירז מורן
6065861
רכזת בני המושבים ומנהיגות
נוער
תמר מור- רוזן
6065861
לשכת ראש המועצה
ראש המועצה
יורם קרין
6065851
מנהלת לשכה
שושי זייגרמן
6065854
סגן ראש המועצה בתואר
אילן מרדכי
מחלקות המועצה
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...98