מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 89

89
תפקיד
שם
טלפון
ל
״
דוא
סיפריה אזורית
מנהלת הספריה
שושי יעקובי
6480850
ספורט
מנהל
אלעד פשחור
6065684
מזכירה
רותי דוד
6065860
פיתוח קהילתי
מנהלת היחידה לפיתוח
קהילתי
אפרת פולק
6065836
עו”ס קהילתית
הילה קאופמן
6065629
צמיחה דמוגרפית
וישובים
מנהלת
דיתי הרפז
6065891
מזכירה
אורית דורפמן- דהן
6065787
צעירים וקליטה
מנהלת
יעל ברקן דולב
6065770
רכש
מנהלת
דפנה לוי
6065759
שירותים חברתיים
מנהלת
עירית דרור
6065800/870
מזכירה
עופרה נבון
6065800
עובדת זכאות
לאה ברדה
6065894
עו”ס מרחבית ועו”ס לפי חוק
הנוער
מירב אזולאי
6065814
ר.ועדה
+
עו”ס מרחבית
לתוכניות טיפול
אסנת נורדן
6065810
מחלקות המועצה
1,90,91,92,93,94,95,96,97 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...98