מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 90

90
תפקיד
שם
טלפון
ל
״
דוא
עו”ס מרחבית
סיגל גלעין
6065813
עו”ס לסדרי
+
עו”ס מרחבית
דין אפוטרופסות
מעין סקל
6065808
דין אישות
+
עו”ס מרחבית
ועדה לפעוטות בסיכון
שרית משה
6065813
 
+
חוק סיעוד
+
עו”ס מרחבית
”אם
+
טיפול באדם המפגר
לאם”
עופרה סתת
6065812
עו”ס מרחבית
דקלה דרור
6065809
עו”ס להב”ה
חן לוין- שלידר
6065810
 
תברואה רישוי עסקים
מנהל
יעקב קדוש
6065897
תחבורה
מנהל המחלקה
אלברט אוחיון
6065873
קצין בטיחות
ישראל רותם
6065721
ציון אלטיל
6065739/721
תיירות
מנהלת
אסנת בצר
6065664
תרבות
מנהלת
אופירה שגב
6065646
מזכירה
רותי דוד
6065860
אחזקה קמרון
אבי פילו
6586190
מחלקות המועצה
1,91,92,93,94,95,96,97 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...98