מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 91

91
גופי סמך
תפקיד
שם
טלפון
דוא”ל
אפיקי מים
מנהל
רן בן-נון
6065649
מזכירה
דליה שקד
6065852/871
גיל עוז
מנכל העמותה
חגי פוקס
6757406
מנהלת אדמינסטרטיבית
אורנה ברזילי
6757401
מזכירת העמותה ורכזת
הקתדרה
רויטל פוקס
6757402
עו”ס- רכז שרות טוב
צביקי וויל
6757406
שיווק ויזום פרויקטים
ורד רוס
6757403
עו”ס- רכזת קהילות תומכות
אניה סימליך
עו”ס אחראית מרכז יום
יעוץ ולווי למשפחות בנושא
דמנציה
ענבר לשם- ויס
גן השלשה
מנהל הגן
יהודה כרמי
6586219
מזכירה
הילה בורמד
6589219
מנהל המוזיאון
דרור סגל
6586352
1,92,93,94,95,96,97 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...98