מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 92

92
תפקיד
שם
טלפון
דוא”ל
מנהלת אתר חומה ומגדל
יוני צין
6581017
מועצה דתית
יו”ר המועצה הדתית
אבינועם שיטרית
6065893/792
מזכיר המועצה
יוסי מנחם
6065893/792
רישום נישואין
שרה יעקב
6065893/792
מעברים
מדור פרט ומעסיקים
רותם פזי- קרבט
6065657
תחום קהילה
אפרת שי
6065657
מנהלת תחום יזמות ועסקים
מאיה לייטון
6544816
תאגיד הביוב
מנהל
צביקה ורד
6065665
מזכירה
נורית זעירא
6065663
מנהל תפעול
עידו ברוש
גופי סמך
1,93,94,95,96,97 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...98