מועצה אזורית בקעת בית שאן
חפש
חוות עדן
להרחיב ולשכלל את הייצור החקלאי ביישובי עמק המעיינות, על מנת להבטיח פרנסה נאותה לחקלאים ולמען השאר הבנים - דור המשך באזור.

מאמרים אחרונים


מפה
חוות עדן | טלפון: 04-6586304 | shachar@maianot.co.il | עמק בית שאן, מיקוד 11710
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט