פתיחת פסטיבל המעיינות השני - יהודית רביץ בגשר הישנה