פסטיבל המעיינות - צעדת המעיינות ופעילות אתגרית ברשפים