צלילים על קצוות האצבעות - המופע המרכזי של המרכז למוסיקה